© Copyright 2015 DONA-TECHNO. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600275932, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/2/2013.
Điện thoại: +84.613879281 - Fax: +84.613870062 - Email: donatech@gmail.com